Pasywa

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Pasywa

Pasywa to źródła finansowania aktywów, na które składa się kapitał własny oraz kapitał obcy ( zobowiązania i rezerwy na zobowiązania).

pasywa

Kapitał własny – to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli oraz środki uzyskane w trakcie działalności spółki(podstawową pozycją na jaką inwestor powinien zwrócić uwagę jest zysk/strata , która stanowi podstawę analizy zysków i strat). Więcej na stronie kapitał własny.

Kapitał obcy (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)– to wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego. Więcej na kapitał obcy.

Zobacz także interesujące frazy:

 • aktywa i pasywa;
 • pasywa bieżące;
 • pasywa i aktywa;
 • aktywa pasywa;
 • bilans aktywa pasywa;
 • pasywa banku;
 • pasywa bilansu;
 • pasywa definicja;
 • pasywa aktywa;
 • bilans pasywa;
 • aktywa pasywa tabela;
 • pasywa w bilansie;
 • aktywa pasywa bilans;
 • rozliczenia międzyokresowe pasywa.